39ste fendertse week 

In de laatste volle week van augustus

27 t/m 31 Augustus 2019

Wijziging voorzitterschapWijziging voorzitterschap

3/19/2019

Johan Nijhoff draagt voorzittershamer over aan Wilco van den Boogaard

“Het concept van de Fendertse Week blijft altijd bestaan”

Na 18 jaar het secretariaat te hebben beheerd en 18 jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd, is voor Johan Nijhoff (65) de tijd aangebroken om de leiding over de Fendertse Week over te dragen. Voortaan is Wilco van den Boogaard (43) de voorzitter van Evenementen Stichting Fijnaart. Grote veranderingen brengt dat niet teweeg. “De beslissingen nemen we in het bestuur met z’n allen. En dat blijven we doen”, zeggen Johan en Wilco eensgezind.

Hoewel de Fendertse Week dit jaar voor de 39e keer wordt gehouden, is de stichting enkele jaren jonger. De eerste feestweek werd georganiseerd door het jubileumcomité van de toen 90-jarige Muziekvereniging Oranjevaan. Het jaar daarop sloten ook De Unie en de ondernemersvereniging aan. Dat was voor toenmalig burgemeester Ockels aanleiding om aan te dringen op een evenementenstichting. Die was in mei 1982 een feit, met Johan als secretaris. “De opzet was en is: een evenement organiseren waarvan de werkzaamheden door leden van verenigingen worden gedaan en de verdiensten naar de clubkas van deze verenigingen gaan”, legt Johan nog maar een keer uit. “Het leuke van de Fendertse Week vind ik dat hierdoor verenigingen dichter bij elkaar komen en de leden op een andere manier met elkaar omgaan. Zo stond in de jaren tachtig een huisarts de glazen te spoelen en vond je de notaris achter de bar.”

Voorzittershamer
In de afgelopen 39 jaar is er veel veranderd. De feestweek verhuisde van de Edvard Griegstraat naar het huidige evenemententerrein. Daar groeide het uit tot een zevendaags evenement, maar moest het later door een gebrek aan verenigingen worden teruggebracht naar vijf dagen. In het jaar 2000 nam Johan de voorzittershamer over van Wim Sanders. Nu is het zijn beurt om het stokje over te dragen. “De voornaamste reden is dat ik wil dat de Fendertse Week blijft bestaan. De kennis over het evenement die ik in mijn hoofd heb wil ik niet verloren laten gaan. De afgelopen jaren heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om dat op papier te zetten en het uit te dragen. Maar het is lastig om iets wat voor mij gesneden koek is duidelijk over te brengen. Daarom is het goed om een periode te hebben waarin ik het kan overdragen en ik nog wat mee kan hobbelen. Mijn eerste intentie was om de veertig jaar vol te maken. Maar nu hebben we iemand in ons midden die de capaciteiten, het gevoel en de interesse heeft om het over te nemen. Dan moet je dat meteen doen. Zo voorkom je dat het bestuur in het diepe valt als er iets met mij gebeurt”, licht Johan zijn keuze toe. Hij blijft dus nog zeker actief binnen de stichting. “Ik blijf het materiaal en ’t Onderdak verzorgen en natuurlijk meehelpen tijdens de Fendertse Week.”

Organiseren
Wilco is in de zeven jaar dat hij met zijn gezin in Fijnaart woont een bekende inwoner geworden. “Oorspronkelijk kom ik uit ’s-Gravendeel”, meldt hij. “Het organiseren van activiteiten heeft mij altijd getrokken. Daarom stuurde ik vier jaar geleden een mail naar het bestuur van de Evenementen Stichting Fijnaart met de vraag of ze nog mensen konden gebruiken om het team te versterken. Het eerste jaar heb ik overal een beetje meegeholpen en gekeken wat het allemaal inhoudt. Daarna ben ik me volledig gaan richten op de sponsoring en de Fendert Kwis. Daar kwamen het organiseren van het darttoernooi en de zeskamp bij. Toen op een gegeven moment de vraag kwam of iemand het voorzitterschap eventueel zou willen overnemen, heb ik me aangemeld. Ik zag dat wel zitten. Nu neem je de beslissingen met het hele bestuur. In principe verandert er dus weinig. Het concept van de Fendertse Week blijft altijd bestaan. De opzet met de verenigingen moet je en willen we ook niet veranderen. Wel kijken we elk jaar naar het programma. Met elkaar proberen we steeds nieuwe dingen te verzinnen. De Fendertse Week moet een festiviteit zijn voor iedereen, van jong tot oud. Daar blijven we ons voor inzetten.”

Door Jan Willem van Bodegom